Årsrapport 2021

Globala lösningar för en hållbar framtid
Robothand

SIS i siffror

SIS är en del av ISO och CEN, utsedda av regeringen att representera Sverige i det nätverk av experter som arbetar med att skapa standarder.

nya och reviderade standarder
sekretariat leds av SIS
deltagare i SIS kommittéer
organisationer är medlemmar i SIS
Annika Andreasen, VD SIS

En samlande kraft för ett hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt Sverige

2021 var ett händelserikt år med ökad försäljning och fortsatta framgångar inom internationell standardisering.

Under året har vi antagit en ny strategi. SIS vision är att vara en samlande kraft för ett hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt Sverige. Med vår strategi har vi gjort fyra åtaganden:

 • Utveckla och öka användningen av produkter och tjänster som skapar värde
 • Stärka Sveriges position att påverka internationell standardisering för ökad handel och samhällsnytta
 • Utveckla och främja standardisering som bidrar till en hållbar framtid
 • Skapa en verksamhet med kompetens att möta framtidens behov
Bild på Annika Andreasen, verkställande direktör SIS

Uppåtgående trender och nöjda användare

9 %

Den ökande trenden i försäljningen av standarder, handböcker och andra publikationer fortsatte 2021.

4 av 5

Onlinetjänsten SIS Abonnemang får högt betyg av användarna som snabbt kommer åt gällande standarder var de än befinner sig.

3 milj

Så mycket ökade intäkterna från utbildningar. SIS storsatsar på att bli en stark kompetenspartner.

Framgångar 2021

SIS framgångar 2021 berör vitt skilda områden

Biologisk mångfald

Deltagarna i en nybildad nationell SIS-kommitté påverkar hur vi och resten av världen ser på biologisk mångfald.

Ny betongstandard

Minskade utsläpp av växthusgaser genom att öppna för inblandning av slagg och flygaska i betong.

Hållbara transporter

Maskinsäkerhet, självkörande fordon och utveckling av hållbara transporter är exempel på områden som standardiseringen arbetade med intensivt under 2021.

Nanoteknik

Standardiserigen inom nanoteknikområdet stärks genom ett Vinnovaprojekt, där bl a SIS, RISE och Chalmers samarbetar.

Mensskydd

Ett svenskt förslag om global standard för mensskydd har godkänts. Arbetet leds av SIS.

Begränsa matsvinnet

Sverige och SIS spelade stor roll för ISO:s uppmärksammade beslut att utveckla en internationell standard för matsvinn.

Geodata

SIS ska underhålla den plattform som används vid överföring av internationell geodata. Vi har också fått förlängt förtroende att driva det sekretariat som utarbetat de 80-tal standarder som reglerar området.

Kvalitetssäkrat arbete

Utöver det operativa arbetet med standardisering, pågår ett ständigt utvecklingsarbete med syfte att kvalitetssäkra SIS standardiseringsarbete.

Vattenrening

Ett avslutat utvecklingsprojekt i Bolivia har bland annat resulterat i fler än 20 nya standarder kopplade till vattenrening och hållbar vattenanvändning.

Kundcase

Scania

Scania – en av 1793 organisationer inom SIS standardisering

2021 var ett händelserikt år med ökad försäljning och fortsatta framgångar inom internationell standardisering.

Scania har lång tradition av att påverka SIS standardisering. I dagsläget är 60 medarbetare engagerade i 40 olika kommittéer.

– I egenskap av stort globalt företag har vi någon form av ansvar att dela med oss av kunskap, men också att påverka och gynna standardiseringen, säger Michaela Bundschuh, som även är med i en referensgrupp som arbetar med att ta fram SIS medlemsstrategi.

Varje år firar Scania World Standards Day, för att uppmuntra och visa uppskattning gentemot företagets många experter. De har också sett till att anställda har tillgång till tusentals internationella standarder via SIS Abonnemang – var de än befinner sig i världen.

Lastbil från Scania

Hållbarhet

Jordglob upplyft av två händer

Standardisering – en nyckel till internationellt samförstånd i frågor som är avgörande för klimatmålen

Deltagare i SIS standardisering påverkar inte bara inom sitt eget område. De bidrar också till att resten av världen blir mer hållbar.
Ett axplock av positiva och hållbara händelser under 2021
 • Ny kommitté med fokus på biologisk mångfald
 • SIS leder ett nytt ISO-sekretariat kopplat till plaståtervinning i fordon tillsammans med Volvo Group
 • Halverad klimatpåverkan med ny betongstandard
 • Ny standard ger stöd att upprätta visselblåsarfunktioner enligt ny EU-lagstiftning
 • Utbildningen Hållbar utveckling, från ord till handling sprider kunskap och coachar deltagarna i arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi
 • Ledarskap för en europeisk arbetsgrupp som arbetar för ökad cirkularitet i möbler
 • SIS har en representant i Kommerskollegiums nya Råd för innovation och klimatstandarder
Hållbarhet

SIS medarbetare

Certifikat, Great Place To Work
%
anser att SIS är en bra arbetsplats

En uppskattad, meningsfull och mångfacetterad arbetsplats

På SIS arbetar personer med vitt skilda kompetenser och bakgrunder – allt från sjuksköterskor, ingenjörer och hållbarhetsexperter till jurister, journalister och biomedicinska analytiker. Nio av tio tycker att SIS är mycket bra arbetsplats.

Jenny Bokedal
Utbildningsadministratör

Det är högt tryck på utbildningsavdelningen, men ett gott samarbete gör det möjligt att hantera förändringar som ibland dyker upp med kort varsel. Mina kollegor får mig att trivas så bra på SIS.

Patric Ridell
Projektledare

Jag uppskattar att mina kollegor är öppna och hjälpsamma, vilket på kort tid fått mig att känna gemenskap. Samtidigt har det skapat goda förutsättningar för långsiktig utveckling.

Beata Karpinska
Förvaltningsledare – IT

Jag har tillämpat standarder inom it i 20 år och liknar dem vid bästisar, eftersom de ger oss bättre kvalitet och ett enhetligt arbetssätt världen över. Det var den passionen som förde mig till SIS!

Bild av ett snabel-a

Nyhetsbrev

Vill du bli löpande uppdaterad om SIS standarder och standardisering? Gör som tusentals andra och anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Bild av en pil för att symbolisera nedladdning